Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023)

Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023). 🇻🇳
Quốc kỳ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 🇻🇳
Nền cờ màu đỏ tượng trưng dòng máu đỏ, màu của nhiệt huyết cách mạng, màu chiến đấu và chiến thắng. Ngôi sao màu vàng tượng trưng cho sự sáng ngời của linh hồn dân tộc Việt Nam. Năm cánh sao tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp Nhân dân bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh của dân tộc Việt Nam. 📥
Nguồn: Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh