Giới thiệu khoa Nghệ thuật

Khoa Nghệ thuật Trường Đại học Sài Gòn tiền thân là khoa Âm nhạc – Mỹ thuật của Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 12/1985. Năm 2007, khi Trường Đại học Sài Gòn được thành lập, khoa Âm nhạc – Mỹ thuật đổi tên thành Khoa Nghệ thuật. Ngày 01/10/2010, được tách thành 02 khoa: Nghệ thuật và Mỹ thuật.

Đến ngày 09/3/2020, Khoa Nghệ thuật và Khoa Mỹ thuật được sáp nhập và chính thức trở thành Khoa Nghệ thuật như ngày nay theo Quyết định số 419/QĐ-ĐHSG-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn

Sứ mệnh

Với nhiệm vụ đào tạo giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa – nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Tầm nhìn

Khoa Nghệ thuật hướng đến thực hiện đổi mới, phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần định hướng, giáo dục nghệ thuật và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Triết lý giáo dục của chương trình

“Rèn đức, Luyện tài, Sáng Tạo, Thời Đại”

Vị trí việc làm của SV tốt nghiệp

* Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc:

Giáo viên các lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo tại các trường phổ thông;

Giáo viên các lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo tại các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa nghệ thuật, các trung tâm đào tạo âm nhạc, các trường phổ thông trong khu vực và cả nước;

Có khả năng làm việc (nghiên cứu viên, biên tập viên) tại các viện, trung tâm nghiên cứu âm nhạc, nghệ thuật, văn hóa; các nhà xuất bản, đài truyền hình, đài phát thanh v.v…

Làm việc tại các tổ chức tư vấn và tổ chức dàn dựng các chương trình nghệ thuật tại các sở, ban ngành văn hóa – nghệ thuật ở các địa phương.

* Đối với ngành Sư phạm Mỹ thuật:

Giáo viên dạy học bộ môn mỹ thuật ở các trường THCS, các trường Trung cấp và các Trung tâm dạy nghề;

Cán bộ tổ chức, quản lí các hoạt động về Mỹ thuật; Nhà thiết kế Mỹ thuật.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Khoa Nghệ thuật bao gồm 02 lãnh đạo, quản lý (01 Phó Trưởng khoa phụ trách và 01 Phó Trưởng khoa) và 21 giảng viên, chuyên viên.

Chi bộ

Số lượng đảng viên: 05 đồng chí

Bí thư Chi bộ: Đồng chí Đỗ Xuân Tịnh

Thành tích của đơn vị

Đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền.

Hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên:

Giải Nhất Hội thi Văn nghệ dân gian do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khen tặng về sách chuyên khảo “Nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam bộ” năm 2018.

Giải Ba do Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương – Ban Tuyên giáo Trung ương khen tặng về bài báo “ Lý luận phê bình âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh – tồn tại hay không?” năm 2019.

Giải ba do Hội Nhạc sĩ Việt Nam khen tặng về “ Giáo trình Lịch sử âm nhạc Việt Nam” năm 2019.

Hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên:

Âm nhạc: Giải nhất “Hát hợp xướng” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008.

Mỹ  thuật: Giải Ba giải thưởng Nghệ thuật sắp đặt “Bản hùng ca xuân Mậu Thân 1968” do Liên Hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khen tặng năm 2016.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: phòng D303, Khu D – Cơ sở Chính

(Số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: (028) 3838 1870

Email: k_nghethuat@sgu.edu.vn

Website: https://nghethuat.sgu.edu.vn