Sinh viên Mỹ thuật khoa Nghệ thuật ĐH Sài Gòn đồng hành cùng đội ngũ y Bác sĩ Khoa Âm ngữ trị liệu Bệnh viện An Bình 2023

Ngày 27/09/2023 Giảng viên và Sinh viên Mỹ thuật khoa Nghệ thuật ĐH Sài Gòn tổ chức hoạt động 10 năm gắn bó và đồng hành cùng đội ngũ y Bác sĩ Khoa Âm ngữ trị liệu Bệnh viện An Bình