Chương trình báo cáo tốt nghiệp Thanh nhạc Khoa Nghệ thuật

Chương trình báo cáo tốt nghiệp Thanh nhạc Khoa Nghệ thuật

Chiều ngày 05/06/2018, Tại Hội trường A Trường Đại học Sài Gòn Khoa Nghệ thuật đã tổ chức Chương trình báo cáo Tốt nghiệp thanh nhạc cho sinh viện lớp DNH1141.
Tham dự buổi báo cáo gồm có: Ban lãnh đạo Khoa Cùng Toàn thể Giảng viên và sinh viên Trong Khoa. Buổi báo cáo diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí trang trọng. sau đây là một số hình ảnh trong buổi báo cáo: