Học bổng tại Đài Loan và Mông Cổ 2023

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế kính chuyển đến Quý Thầy/ Cô Thông tin về:

1. Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan năm 2023.

Vui lòng bấm vào đây

2. Học bổng dành cho bậc đào tạo từ Đại học đến Sau đại học học tập tại Mông Cổ theo diện hiệp định năm 2023. Trân trọng.

Vui lòng bấm vào đây